Στην Αθήνα για επαφές ο Υφ. ‘Ερευνας για διεύρυνση συνεργασίας για ψηφιακό μετασχηματισμό

Στην Αθήνα για επαφές ο Υφ. ‘Ερευνας για διεύρυνση συνεργασίας για ψηφιακό μετασχηματισμό