Στην Αθήνα ο Πρόεδρος για την κατάθεση θεμέλιου λίθου στο Μάτι

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος για την κατάθεση θεμέλιου λίθου στο Μάτι