Στήριξη ευρωπαϊκού λαϊκού κόμματος στην πρόταση ΠτΔ

Στήριξη ευρωπαϊκού λαϊκού κόμματος στην πρόταση ΠτΔ