Συμφώνησαν σε διάλογο για τα εκπαιδευτικά θέματα Υπουργός Παιδείας και Πρόεδρος ΔΗΣΥ

Συμφώνησαν σε διάλογο για τα εκπαιδευτικά θέματα Υπουργός Παιδείας και Πρόεδρος ΔΗΣΥ