Συνέρχεται εκτάκτως το απόγευμα η Ολομέλεια της Βουλής

Συνέρχεται εκτάκτως το απόγευμα η Ολομέλεια της Βουλής