Η διαφύλαξη του μέλλοντος των Τ/κ περνά μέσα από το έδαφος τους, λέει ο Τατάρ