Τεράστιους κίνδυνους βλέπει η ΕΔΕΚ από την έκταση που προσλαμβάνει το θέμα των εγγυήσεων