Θα συνεχίσει να αναλώνει κάθε ικμάδα των δυνάμεων του για την πατριδα διαβεβαίωσε ο Αρχηγός ΕΦ τον ΠτΔ

Θα συνεχίσει να αναλώνει κάθε ικμάδα των δυνάμεων του για την πατριδα διαβεβαίωσε ο Αρχηγός ΕΦ τον ΠτΔ