Θα συνεχιστεί η αναβάθμιση της αμυντικής ικανότητας της ΕΦ, διαβεβαίωσε ο ΥΠΑΜ

Θα συνεχιστεί η αναβάθμιση της αμυντικής ικανότητας της ΕΦ, διαβεβαίωσε ο ΥΠΑΜ