Το «εξαιρετικό επίπεδο» των σχέσεων Κύπρου-Κίνας συζητά η ΠτΒ με τον Liu Yantao

Το «εξαιρετικό επίπεδο» των σχέσεων Κύπρου-Κίνας συζητά η ΠτΒ με τον Liu Yantao