Το Υπουργειο Μεταφορών στήριξε πέραν των 85 κοινοτήτων και δήμων με χορηγίες

Το Υπουργειο Μεταφορών στήριξε πέραν των 85 κοινοτήτων και δήμων με χορηγίες