Υπ. Δικαιοσύνης: Εξόχως σημαντική η συμβολή των γυναικών αστυνομικών στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Υπ. Δικαιοσύνης: Εξόχως σημαντική η συμβολή των γυναικών αστυνομικών στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας