ΥΠΑΝ: Την τελευταία πενταετία ο κυπριακός αθλητισμός είχε ρεκόρ επιτυχιών

ΥΠΑΝ: Την τελευταία πενταετία ο κυπριακός αθλητισμός είχε ρεκόρ επιτυχιών