ΥΠΕΣ: Προσπάθεια εκμετάλλευσης των δηλώσεων μου για Πουρνάρα