ΥΠΕΣ: Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Κοινοτήτων

ΥΠΕΣ: Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Κοινοτήτων