ΥΠΕΞ: Η λύση του Κυπριακού θα μπορούσε να είναι επωφελής εάν υπάρχει πολιτική βούληση

ΥΠΕΞ: Η λύση του Κυπριακού θα μπορούσε να είναι επωφελής εάν υπάρχει πολιτική βούληση