ΥΠΕΞ: «Η προσέγγιση της Τουρκίας δυστυχώς αντίκειται στο διεθνές δίκαιο»

ΥΠΕΞ: «Η προσέγγιση της Τουρκίας δυστυχώς αντίκειται στο διεθνές δίκαιο»