Υφυπουργός Πρόνοιας: Ο Πρόεδρος εργάζεται για τερματισμό της κατοχής

Υφυπουργός Πρόνοιας: Ο Πρόεδρος εργάζεται για τερματισμό της κατοχής