Υφυπουργός Τουρισμού: Διαβεβαίωσε στήριξη του τουρισμού της Λεμεσού και της ΕΤΑΛ

Υφυπουργός Τουρισμού: Διαβεβαίωσε στήριξη του τουρισμού της Λεμεσού και της ΕΤΑΛ