ΥΠΟΙΚ: Η Κύπρος αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση με συγκεκριμένες πολιτικές