Υπουργός Γεωργίας: Πολιτικές με επίκεντρο τη διατήρηση του περιβάλλοντος στις προτεραιότητες

Υπουργός Γεωργίας: Πολιτικές με επίκεντρο τη διατήρηση του περιβάλλοντος στις προτεραιότητες