Ζητά να μην χρησιμοποιηθούν πτητικά μέσα του Τμήματος Δασών η Βουλή

Ζητά να μην χρησιμοποιηθούν πτητικά μέσα του Τμήματος Δασών η Βουλή