Οικονομία


Πόσα φυσικά και νομικά πρόσωπα πτώχευσαν τους πρώτους μήνες του 2018
Πόσα φυσικά και νομικά πρόσωπα πτώχευσαν τους πρώτους μήνες του 2018

Ο συνολικός αριθμός εταιρειών που πτώχευσαν (διατάγματα εκκαθάρισης) ανήλθε στο πεντάμηνο του 2018 στις 51, σε σύγκριση με 92 για ολόκληρο το 2017, ενώ ο αριθμός των ατόμων που πτώχευσαν ανήλθε μόλις στα 19, σε σύγκριση με 37 για ολόκληρο το 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ο συνολικό αριθμός των εκούσιων διαλύσεων εταιρειών ανήλθε στις 897, σε σύγκριση με 2.497 για ολόκληρο το 2017.

Όσον αφορά τον αριθμό  των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας ανήλθαν τον Μάιο του 2018 στις 1.271, σε σύγκριση με 1.141 τον περσινό Μάιο, σημειώνοντας αύξηση 10,2%.   

Σε σύγκριση, με τον προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 8,7%.   Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία, αύξηση 6,9% παρουσίασαν τον Μάιο του 2018 οι αιτήσεις για έγκριση ονόματος εταιρείας, οι οποίες ανήλθαν στις 2.789, σε σύγκριση με 2.608 τον αντίστοιχο μήνα του 2017.  

Εγγεγραμμένες εταιρείες 

Το σύνολο εγγεγραμμένων εταιρειών ανήλθε στο τέλος Μαΐου στις 211.870, ενώ οι νέες εγγραφές εντός 2018 ανήλθαν στις 6.099. Στο τέλος του 2017 το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών ανερχόταν στις 217.588.