Έτοιμος για να αλλάξει τον τόπο ο υποψήφιος Μαυρογιάννης