Ανδρέας Μαυρογιάννης: Επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις μεταποιητικής βιομηχανίας