Ανδρέας Μαυρογιάννης: Να ενισχυθεί το δημόσιο νοσοκομείο