Επίσκεψη Νίκου Χριστοδουλίδη στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο (Εικόνες)

Επίσκεψη Νίκου Χριστοδουλίδη στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο (Εικόνες)