Καρφιά Καρούσου σε Χριστοδουλίδη: Δεν χρειάζομαι την άδεια κανενός υποψηφίου

Καρφιά Καρούσου σε Χριστοδουλίδη: Δεν χρειάζομαι την άδεια κανενός υποψηφίου