Μαυρογιάννης: «Για τα προβλήματα στέγασης φοιτητών»