Μαυρογιάννης: Η διακυβέρνηση μας θα βάλει την ενέργεια στην κορυφή της ατζέντας