Μαυρογιάννης για συνεργασία Κύπρου – Ην. Bασιλείου