Μεγάλη μέρα για Μαυρογιάννη – Παρουσιάζει τις θέσεις του