Προεδρικές: Αβέρωφ, Χριστοδουλίδης και Μαυρογιάννης συναντώνται για πρώτη φορά