Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τον Πολιτισμό ο Μαυρογιάννης