Στηρίζουν Χριστοδουλίδη οι «Ενεργοί Πολίτες-ΚΕΚΚ»

Στηρίζουν Χριστοδουλίδη οι «Ενεργοί Πολίτες-ΚΕΚΚ»