Συνάντηση Μαυρογιάννη με αντιπροσωπεία Συνδέσμου Αξιωματικών