Συνάντηση Μαυρογιάννη με ΠΔΣ: «Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κράτους δικαίου»