Την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος συζήτησε ο Μαυρογιάννης με την ΠΟΕΔ