Εκθέτει Μαυρογιάννη – Χριστοδουλίδη η Αστυνομία για φρουρά: «Ουδείς εκ των δύο έφερε αντίρρηση»