Μηνύματα υποψηφίων για τα 62 χρόνια Κυπριακής Ανεξαρτησίας