Τα προβλήματα των επιχειρήσεων συζήτησαν ΚΕΒΕ – Μαυρογιάννης