ΔΗΣΥ: Ικανοποίηση για την πρόθεση του ΡΙΚ για διεξαγωγή debates