Τα 950 ευρώ προτείνει ως ελάχιστο μισθό ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης