Μαυρογιάννης: «Να προστατευθεί πλήρως το δικαίωμα των καταναλωτών για πρόσβαση στα αγαθά»