Α. Μαυρογιάννης: «Μία δημοκρατική Πολιτεία, οφείλει να άρει τους αποκλεισμούς που υφίστανται τα ΑμεΑ»