Μαυρογιάννης: Η στήριξη αποδήμων, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτικού μας προγράμματος