Απαντά το επιτελείο Χριστοδουλίδη: «Προς αποκατάσταση της αλήθειας… συμμετοχή στα debates από τον Οκτώβριο»