Καρφιά Καρούσου σε Χριστοδουλίδη: Δεν χρειάζομαι την άδεια κανενός υποψηφίου