Α. Μαυρογιάννης: «Αβέρωφ και Χριστοδουλίδης ερίζουν ποιος είναι πιο Αναστασιαδικός»

Α. Μαυρογιάννης: «Αβέρωφ και Χριστοδουλίδης ερίζουν ποιος είναι  πιο Αναστασιαδικός»