Α.Μαυρογιάννης: «Αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό η παιδεία»